โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ

Image

ถ้าวันนี้เราจะพูดถึงอิทธิพลของภาษาที่มีต่อโลกหลายๆคนคงจะต้องนึกถึง ภาษาอังกฤษ ใช่แล้วค่ะตอนนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อโลกของเราในหลายๆ อย่างเช่น ทางด้านการค้า การสื่อสาร ธุรกิจ การศึกษา  เราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าเราจะเรียน ทำงาน หรือติดต่อธุรกิจภาษาอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าภาษาอังกฤษนั้นได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง การศึกษาสมัยก่อนนั้นภาษาอังกฤายังไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่ในวงการ การศึกษา เนื่องจากสมัยก่อนนั้นยังไม่ค่อยมีนักธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทยแตกต่างจากยุคปัจจุบันได้มีนักธุรกิจชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมาก ดังนั้นสถาบันสอนพิเศษ โรงเรียนต่างๆนั้นต้องเน้นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
หลายคนคงสงสัยว่าการที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ให้เก่ง ให้เหมือนกับเจ้าของภาษาและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็คือการจัดโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ดี และอีกอย่างหนึ่งเราต้องรู้ทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ทักษะพื้นฐานก็จะประกอบไปด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แต่ทักษะที่สำคัญก็คือ การฟัง เพราะว่าถ้ารเราฟังไม่รู้นั้นก็จะทำให้เรานั้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทักษะอื่นๆเป็นไปได้ยากด้วยเช่นกัน วันนี้เราจะขอแนะนำโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่จะสามารถทำให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาได้เลยทีเดียว
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่เราจะมาแนะนำวันนี้เรียกว่าโปรแกรม  Fast ForWord®  โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบโดย Neuroscientists หรือนักประสาทวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา โปรแกรมนี้ผสมผสานระหว่างหลักการทางวิทยาศาสตร์กับหลักการหรือวิธีการทางธรรมชาติ เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษนั้นก็ต้องอาศัยหลักการทางธรรมชาติและหลักทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านความคิด และการรับรู้ทางด้านพื้นฐานที่ช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้โปรแกรมนี้จะทำให้ผู้เรียนได้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น สามารถจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้น
นอกจากโปรแกรม  Fast ForWord® เรายังมีโปรแกรมที่เรียกว่า โปรแกรม   Reading Assistant Software  โปรแกรมนี้จะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกความมั่นใจ ทำให้เรากล้าพูดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเราอาจจะสามารถจดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำแต่ก็ขาดความมั่นใจในการสื่อสาร โปรแกรมนี้ได้รวบรวมซอฟแวร์ขั้นสูงในการตรวจสอบการอ่านออกเสียงของเราไว้ เราสามารถฝึกการออกเสียงได้จากโปรแกรมนี้  สองโปรแกรมที่เราได้แนะนำไปนั้นจะช่วยให้เรานั้นสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากทุกคนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน หรือชมเว็บไซต์เราได้ที่ www.adbkk.com

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s